Ağır Yağ, Katran, Gres ve Wax Çözücü

Dikey ve girintili yüzeyler için geliştirilmiş süper konsantre bir üründür. Özel formülü sayesinde su ile karıştırıldığında koyu bir kıvam alır. Seyreltme sonrası oluşan kıvamlı yapısı nedeniyle buharlaşmaz, akmaz ve damlamaz. Dik yüzeylerde diğer sıvı ürünlere nazaran verimli kullanımı vardır. Uygulama esnasında zehirli ve rahatsız edici koku ya da buhar çıkarmaz. Asit, alkali ve klorlu solvent içermez.