Çift Konpenantlı Boya Sökücü

2 karışım olarak kullanılır. Alkali ve solvent bileşendir. I nolu bileşen II numaralı bileşene yardımcı kimyasal besleme sağlayarak uçuculuğunun önlenmesinde yardımcı olur. Boyayı yüzeyden aşındırarak çözer, boyanın yapısını bozar ve bünyesine alır. Çözülen boya kalıntısı daldırma tankının dibine çöker.